Dynamic projekt

Što je DYNAMIC projekt?

Projekt će se baviti potrebom za fleksibilnijim putovima za stjecanje trenutnih vještina povezanih s industrijom potrebnih za poticanje i održavanje inovacija u sektorima identificiranim nacionalnim strategijama pametne specijalizacije i regionalne inovacije u novim državama članicama. U tu svrhu, redovite praktične faze u poduzećima bit će integrirane u tekuće inženjerske nastavne planove i programe kako bi se ubrzalo ažuriranje znanja koje pružaju visokoškolske ustanove. Kako bi se to postiglo projektom će se primijeniti model dualnog visokog obrazovanja prilagođen županiji.

Cilj projekta DYNAMIC je razviti, implementirati, testirati i validirati 3 preddiplomska programa iz područja Mehatronike i robotike (Sibiu, Rumunjska), Brodogradnje i gradnje (Varna, Bugarska) i Strojarstva i proizvodnje (Pula, Hrvatska).

Kako bi se osigurala uspješna provedba 3 dualna programa, projekt će razviti dokumentaciju alata i procjenu praktične obuke za akademske supervizore. Kako bi se ojačali kapaciteti za osposobljavanje poduzeća uključenih u dualno obrazovanje, projekt će razviti materijale za nazočnu izobrazbu industrijskih nadzornika. Glavni intelektualni rezultat projekta su “Metodološke smjernice za dizajn i provedbu u praksu integriranih dualnih programa visokog obrazovanja u studijima znanosti i tehnologije” u kontekstu Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Rezultat će zadovoljiti potrebu za strateškim pristupom u ažuriranju inženjerskih nastavnih planova i programa koji uključuju model dualnog obrazovanja.

Znanje i iskustvo stečeno tijekom projekta bit će sintetizirano u ovom metodološkom dokumentu koji će opisati različite skupove metoda korištenih u različitim fazama procesa. Potpuna predanost 16 partnera iz Bugarske, Rumunjske, Hrvatske, Njemačke i Austrije i aktivno uključivanje ključnih dionika osigurat će održivo dugoročno iskorištavanje rezultata projekta nakon životnog vijeka projekta.

dynamic-project-rectorate

Financiranje

Ukupni budžet projekta 679.644,00 EUR.

Uz potporu Erasmus+ programa Europske Unije

Službene stranice

Radni paketi

WP1: Upravljanje i koordinacija projekta
WP2: Analiza i definiranje sadržaja obuke preddiplomskih inženjerskih nastavnih planova i programa za provedbu u okruženju integriranom dvojnom praksom
WP4: Osposobiti tečaj trenera za industrijske nadzornike u dualnim programima visokog obrazovanja
WP5: Pilot implementacija odobrenog dvojnog kurikuluma integriranog u praksu
WP6: Metodološke smjernice za izradu i provedbu visokoškolskih programa integriranih dualne prakse na studijima znanosti i tehnologije
WP7: Širenje i iskorištavanje

Partnerstva

Partnerski konzorcij sastoji se od mnogih institucija visokog obrazovanja kao i privatnih subjekata iz Njemačke, Austrije, Bugarske i Rumunjske:

Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Hrvatska
Politehnika Pula, Hrvatska
Holcim, Hrvatska
Uljanik, Hrvatska
RED FORK, Hrvatska
Hochschule Wismar, Njemačka;
Fachhoschule Joanneum, Graz, Austrija;
Sveučilište „Lucian Blaga“, Sibiu, Rumunjska;
Marquardt Schaltsysteme SCS Sibiu, Rumunjska;
Continental Automotive Systems Sibiu, Rumunjska;
Njemačko-bugarska trgovačka i industrijska komora, Bugarska;
Tehničko sveučilište Varna, Bugarska;
Keppel FELS Baltech Ltd, Bugarska;
MTG-Dolphin PLC, Bugarska
RAABE Bulgaria Ltd, Bugarska

en_GBEN