Implementacija ISO 50001 u Hotelijerstvu

od Branimir Spajić | tra 2, 2024 | 0 komentara

0

Uvod

Implementacija ISO 50001, međunarodnog standarda za sustave upravljanja energijom, ključna je za hotelijerstvo u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti, smanjenja troškova i minimiziranja ekološkog otiska.

Koraci Implementacije ISO 50001

• Procjena Trenutnog Stanja: Analiza trenutnog upravljanja energijom u hotelu i identifikacija područja za poboljšanje.
• Postavljanje Energetskih Ciljeva: Definiranje jasnih i mjerljivih ciljeva za poboljšanje energetske učinkovitosti.
• Razvoj Energetskog Plana: Izrada detaljnog energetskog plana, uključujući strategije, akcijske planove i raspodjelu odgovornosti.

Edukacija i Osposobljavanje Zaposlenika

• Obuka Osoblja: Pružanje edukacije i obuke osoblja o važnosti energetske učinkovitosti i njihovoj ulozi u implementaciji ISO 50001.
• Stvaranje Kulture Energetske Učinkovitosti: Promicanje svijesti i stvaranje kulture energetske učinkovitosti unutar hotela.

Praćenje, Mjerenje i Kontinuirano Poboljšanje

• Postavljanje Praćenja i Mjerenja: Uvođenje sustava za praćenje i mjerenje potrošnje energije i učinkovitosti implementiranih mjera.
• Redoviti Pregledi i Evaluacije: Redoviti pregledi i evaluacije energetskog plana i postupci za kontinuirano poboljšanje.

Izazovi i Rješenja

Izazovi uključuju početne troškove, potrebu za promjenom operativnih praksi i održavanje dugoročne posvećenosti. Rješenja uključuju fazno uvođenje, pronalazak financijske podrške i stvaranje vidljivih koristi za osoblje i goste.

Analiza Trenutnog Stanja

• Energetska Audita: Detaljna analiza trenutne potrošnje energije, uključujući pregled svih energetskih tokova unutar hotela.
• Identifikacija Ključnih Područja Potrošnje: Prepoznavanje područja s najvećom potrošnjom energije, kao što su grijanje, hlađenje, rasvjeta i kuhinjski operativni procesi.

Razvoj Energetske Politike i Ciljeva

• Formulacija Energetske Politike: Razvoj politike koja odražava predanost hotelijerstva održivom upravljanju energijom.
• Postavljanje Energetskih Ciljeva: Definiranje specifičnih, mjerljivih ciljeva za poboljšanje energetske učinkovitosti, uzimajući u obzir kako kratkoročne tako i dugoročne ciljeve.

Planiranje i Implementacija

• Izrada Akcijskog Plana: Detaljan plan koji opisuje korake, rokove i odgovornosti za postizanje energetskih ciljeva.
• Upravljanje Resursima: Osiguravanje da su potrebni resursi, uključujući financijska sredstva, tehnologija i osoblje, dostupni za implementaciju plana.

Uključivanje i Edukacija Zaposlenika

• Programi Obuke: Organiziranje obuka i radionica za osoblje kako bi razumjeli svoju ulogu u energetskom upravljanju i kako mogu doprinijeti ciljevima.
• Kontinuirana Svijest i Angažman: Razvijanje programa i inicijativa koji potiču stalnu svijest i angažman zaposlenika u energetskoj učinkovitosti.

Praćenje, Mjerenje i Poboljšanje

• Uspostava Sustava Praćenja: Implementacija sustava za praćenje energetske potrošnje koji pruža redovite povratne informacije o učinkovitosti mjera.
• Analiza i Poboljšanja: Redovita analiza podataka o potrošnji energije za identifikaciju prilika za dodatna poboljšanja.

Izazovi u Implementaciji

• Financijska i Operativna Pitanja: Upravljanje početnim troškovima i integracija novih praksi u postojeće operativne procese.
• Otpor Organizacijskim Promjenama: Prevazilaženje otpora promjenama i osiguravanje dugoročnog angažmana na svim razinama organizacije.

Zaključak

Implementacija ISO 50001 standarda predstavlja stratešku odluku za hotelijerstvo koja donosi brojne koristi, uključujući smanjenje operativnih troškova, poboljšanje konkurentnosti i doprinos očuvanju okoliša. Ključ uspjeha leži u angažmanu, kontinuiranoj edukaciji i prilagodbi procesa.

RECIRCUL8 konferencija

RECIRCUL8 konferencija

Ovog petka pozivamo vas na konferenciju u sklopu projekta RECIRCUL8 - Preporuke za kružno gospodarstvo i upravljanje energijom za hrvatsko hotelijerstvo. Konferencija se održava u hotelu Antunović (dvorana Beethoven B) s otvorenim registriranjem za konferenciju od...

read more

0 komentara

Branimir Spajić

Branimir Spajić

Branimir Spajić

Podijeli ovaj članak

en_GBEN