Kako Implementirati LEED i BREEAM Smjernice u Hotelima

od Branimir Spajić | pro 17, 2023 | 0 komentara

0

Uvod

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) predstavljaju zlatni standard u održivoj gradnji. Za hotelijere, ovi standardi nisu samo putokaz za smanjenje ekološkog utjecaja, već i sredstvo za poboljšanje iskustva gostiju i povećanje tržišne vrijednosti.

Značaj LEED i BREEAM za Hotele

Primjena ovih standarda omogućava hotelima da pokažu svoju predanost održivosti. Ovo je posebno važno u industriji gdje su gosti sve svjesniji utjecaja svojih putovanja na okoliš. LEED i BREEAM certifikati mogu biti ključni faktori u odluci gostiju o boravku u hotelu.

Proces Implementacije

• Procjena Trenutnog Stanja: Detaljna analiza postojećih praksi i infrastrukture.
• Postavljanje Ciljeva: Definiranje jasnih, mjerljivih ciljeva za poboljšanje.
• Planiranje i Dizajn: Razvoj strategija koje uključuju energetsku učinkovitost, održive materijale i smanjenje otpada.
• Izgradnja i Renovacija: Implementacija planiranih promjena, bilo kroz novu izgradnju ili kroz renovaciju.
• Certifikacija: Proces certifikacije zahtijeva detaljnu dokumentaciju i provjeru usklađenosti s LEED ili BREEAM standardima.

Izazovi i Rješenja

Implementacija ovih standarda zahtijeva značajna početna ulaganja i stručnost. Rješenja uključuju traženje financijskih poticaja, rad s certificiranim profesionalcima i fokusiranje na dugoročne koristi.

Dugoročne Koristi

LEED i BREEAM standardi ne samo da smanjuju operativne troškove kroz uštedu energije i vode, već također povećavaju tržišnu vrijednost hotela i privlače ekološki osviještene goste.

Planiranje za LEED i BREEAM

Ključ uspjeha u implementaciji LEED i BREEAM standarda leži u temeljitom planiranju. Ovo uključuje analizu troškova i koristi, razmatranje lokalnih ekoloških uvjeta i angažman stručnjaka za održivu gradnju. Planiranje također uključuje razvoj strategija za smanjenje potrošnje energije, upotrebu održivih materijala i upravljanje otpadom.

Edukacija i Osvještavanje

Jedan od izazova implementacije je osvještavanje i edukacija osoblja i gostiju o važnosti održivosti. Hotelijeri trebaju razviti programe obuke za osoblje kako bi osigurali da su svi upoznati s novim praksama i standardima. Također, informiranje gostiju o ekološkim naporima hotela može povećati njihovu angažiranost i zadovoljstvo.

Značaj Energetske Učinkovitosti

Energetska učinkovitost je srž LEED i BREEAM standarda. To uključuje korištenje naprednih tehnologija za učinkovito upravljanje energijom, kao što su pametni sustavi grijanja, hlađenja i osvjetljenja. Investicija u energetski učinkovite uređaje i sustave može smanjiti dugoročne operativne troškove.

Korištenje Održivih Materijala

Izbor materijala je ključan u procesu certifikacije. Ovo uključuje korištenje materijala koji su reciklirani, obnovljivi, ili dobiveni na održiv način. Također, važno je razmotriti utjecaj materijala na unutarnju kvalitetu zraka i opću dobrobit gostiju i zaposlenika.

Upravljanje Vodom i Otpadom

Efikasno upravljanje vodom i otpadom su također vitalni aspekti LEED i BREEAM standarda. To uključuje strategije kao što su recikliranje vode, korištenje uređaja koji štede vodu, i programi za smanjenje i recikliranje otpada.

Dugoročne Prednosti

Iako implementacija LEED i BREEAM standarda zahtijeva početna ulaganja, dugoročne prednosti su značajne. Osim smanjenja operativnih troškova, certificirani hoteli često vide povećanje u smještajnim kapacitetima i pozitivne reakcije gostiju. Postizanje ovih certifikata također može pomoći hotelima da se istaknu u sve konkurentnijem tržištu.

Primjeri i Studije Slučaja

Primjeri hotela koji su uspješno implementirali LEED ili BREEAM standarde mogu biti izvor inspiracije i uvida. Na primjer, hoteli koji su postigli visoku razinu LEED certifikacije često koriste inovativne pristupe u upravljanju energijom i vodom. Studije slučaja ovih hotela mogu otkriti strategije koje su im pomogle da smanje troškove, poboljšaju operativnu učinkovitost i istovremeno povećaju gostoprimstvo.

Dugoročna Održivost i ROI

Jedan od ključnih aspekata uspjeha u implementaciji LEED i BREEAM standarda je razumijevanje dugoročnog povrata na investiciju (ROI). Iako početna ulaganja mogu biti visoka, dugoročne uštede na energiji, vodi i operativnim troškovima mogu biti značajne. Također, održivi hoteli često privlače veći broj gostiju koji su svjesni održivosti, što može dovesti do povećanja prihoda.

Angažman Zajednice i Marketing

Implementacija održivih standarda također pruža priliku za angažman lokalnih zajednica i razvoj održivih partnerskih odnosa. Hotelijeri mogu surađivati s lokalnim dobavljačima i organizacijama kako bi promovirali održivost. Također, marketinške strategije koje naglašavaju održive prakse i certifikate mogu biti efikasne u privlačenju novih gostiju.

Nadzor i Kontinuirano Poboljšanje

Nakon postizanja LEED ili BREEAM certifikata, važno je nastaviti s praćenjem i poboljšanjem održivih praksi. To uključuje redovite revizije, ažuriranje tehnologija i procesa, te angažman gostiju i zaposlenika u održivim inicijativama.

Zaključak

Implementacija LEED i BREEAM standarda predstavlja važan korak prema održivosti u hotelijerstvu. Iako proces može biti zahtjevan, dugoročne koristi su višestruke, uključujući financijske uštede, poboljšanu reputaciju i doprinos očuvanju okoliša. Hotelijeri koji se odluče na ovaj korak postavljaju se kao lideri u industriji i demonstriraju svoju predanost ne samo profitu, već i planeti i društvu.

RECIRCUL8 konferencija

RECIRCUL8 konferencija

Ovog petka pozivamo vas na konferenciju u sklopu projekta RECIRCUL8 - Preporuke za kružno gospodarstvo i upravljanje energijom za hrvatsko hotelijerstvo. Konferencija se održava u hotelu Antunović (dvorana Beethoven B) s otvorenim registriranjem za konferenciju od...

read more

0 komentara

Branimir Spajić

Branimir Spajić

Branimir Spajić

Podijeli ovaj članak

en_GBEN