Paneli

 

Prvi panel: Pozicioniranje hrane kroz marketing: zablude i prednosti
Drugi panel: Zdravstveni turizam i prehrana 
Treći panel: Primjena nutricionističkih postulata u industriji hrane i uslužnom sektoru hrane
Četvrti panel: IT inovacije u sektoru hrane

NUTRICOMM konferencija

2016. godina

Naziv konferencije: Primjenjeni nutricionizam u industriji i turizmu
Lokacija: Hotel Dubrovnik, Zagreb
Posjećenost: 200 osoba

Predavači

Prvi panel: Pozicioniranje hrane kroz marketing: zablude i prednosti

Ana Knežević, predsjednica udruge HUZP, predavač
Karlo Matić, TedX organizator, moderator

Drugi panel: Zdravstveni turizam i prehrana

Diana Gluhak, mag. nutr., predavač
Trpimir Vicković, PR stručnjak, moderator

Treći panel: Primjena nutricionističkih postulata u industriji hrane i uslužnom
sektoru hrane

Mr. sc. Marijan Katalenić, predavač
Nenad Bratković, mag.nutr., univ.mag.pharm., moderator

Četvrti panel: IT inovacije u sektoru hrane

Nino Strmo, mag. oec., predavač
Saša Cvetojević, moderator
hrHR