Održivo Upravljanje Hranom i Pićem u Hotelijerstvu

by Branimir Spajić | Apr 8, 2024 | 0 comments

0

Uvod

Održivo upravljanje hranom i pićem postaje sve važniji aspekt u hotelijerstvu. To ne uključuje samo izbor namirnica i način njihove pripreme, već i način na koji se upravlja otpadom od hrane, etičnost lanca opskrbe i doprinos lokalnoj ekonomiji.

Lokalna Nabava i Održive Namirnice

• Podrška Lokalnim Dobavljačima: Korištenje lokalno uzgojenih namirnica smanjuje ugljični otisak i podupire lokalnu ekonomiju.
• Sezonski Meni: Kreiranje menija baziranih na sezonskim namirnicama osigurava svježinu i kvalitetu, a smanjuje potrebu za dugotrajnim transportom.

Smanjenje Otpada od Hrane

• Učinkovito Planiranje Porcija: Pažljivo planiranje porcija kako bi se smanjila količina otpada od hrane.
• Recikliranje i Kompostiranje: Recikliranje otpada od hrane i njegovo pretvaranje u kompost za korištenje u vrtovima hotela.
• Doniranje Viška Hrane: Partnerstvo s lokalnim dobrotvornim organizacijama za doniranje viška hrane.

Održive Prakse u Pripremi i Posluživanju

• Energetski Učinkoviti Aparati: Upotreba energetski učinkovitih aparata smanjuje potrošnju energije u kuhinjama.
• Minimalna Upotreba Jednokratne Ambalaže: Smanjenje upotrebe jednokratne plastike i ambalaže u korist održivih alternativa.

Edukacija i Osposobljavanje Osoblja

Osposobljavanje osoblja za razumijevanje i provođenje održivih praksi u upravljanju hranom i pićem, uključujući pravilno rukovanje namirnicama i učinkovito gospodarenje otpadom.

Zdrava i Održiva Ponuda

• Vegetarijanski i Veganski Meni: Ponuda zdravih, vegetarijanskih i veganskih opcija koje su sve popularnije među gostima.
• Odgovorna Nabava Morskih Plodova: Korištenje certificiranih izvora morskih plodova koji podržavaju održivo ribarstvo.

Izazovi i Rješenja

Izazovi uključuju pronaći ravnotežu između održivosti i zadovoljavanja raznolikih ukusa gostiju, kao i upravljanje dodatnim troškovima povezanim s održivim praksama. Rješenja uključuju kreativno planiranje menija, edukaciju gostiju o važnosti održivosti i pronalazak efikasnih načina za smanjenje troškova.

Lokalna Nabava i Održive Namirnice

• Podrška Lokalnim Dobavljačima: Korištenje lokalno uzgojenih namirnica smanjuje ugljični otisak i podupire lokalnu ekonomiju.
• Sezonski Meni: Kreiranje menija baziranih na sezonskim namirnicama osigurava svježinu i kvalitetu, a smanjuje potrebu za dugotrajnim transportom.

Smanjenje Otpada od Hrane

• Učinkovito Planiranje Porcija: Pažljivo planiranje porcija kako bi se smanjila količina otpada od hrane.
• Recikliranje i Kompostiranje: Recikliranje otpada od hrane i njegovo pretvaranje u kompost za korištenje u vrtovima hotela.
• Doniranje Viška Hrane: Partnerstvo s lokalnim dobrotvornim organizacijama za doniranje viška hrane.

Održive Prakse u Pripremi i Posluživanju

• Energetski Učinkoviti Aparati: Upotreba energetski učinkovitih aparata smanjuje potrošnju energije u kuhinjama.
• Minimalna Upotreba Jednokratne Ambalaže: Smanjenje upotrebe jednokratne plastike i ambalaže u korist održivih alternativa.

Edukacija i Osposobljavanje Osoblja

Osposobljavanje osoblja za razumijevanje i provođenje održivih praksi u upravljanju hranom i pićem, uključujući pravilno rukovanje namirnicama i učinkovito gospodarenje otpadom.

Zdrava i Održiva Ponuda

• Vegetarijanski i Veganski Meni: Ponuda zdravih, vegetarijanskih i veganskih opcija koje su sve popularnije među gostima.
• Odgovorna Nabava Morskih Plodova: Korištenje certificiranih izvora morskih plodova koji podržavaju održivo ribarstvo.

Izazovi i Rješenja

Izazovi uključuju pronaći ravnotežu između održivosti i zadovoljavanja raznolikih ukusa gostiju, kao i upravljanje dodatnim troškovima povezanim s održivim praksama. Rješenja uključuju kreativno planiranje menija, edukaciju gostiju o važnosti održivosti i pronalazak efikasnih načina za smanjenje troškova.

Inovacije u Pripremi i Posluživanju Hrane

• Upotreba Modernih Tehnologija: Primjena suvremenih tehnika kuhanja i konzervacije hrane koje pomažu u smanjenju otpada.
• Farm-to-Table Koncept: Razvijanje partnerstava s lokalnim farmama i proizvođačima kako bi se gostima pružili svježi i autentični obroci direktno od izvora.

Promicanje Održivog Konzumiranja

• Obrazovni Materijali: Pružanje informacija gostima o održivim izborima i utjecaju njihovih prehrambenih navika na okoliš.
• Događanja i Radionice: Organizacija tematskih večera, degustacija i radionica koje promoviraju održivost, zdravu prehranu i lokalnu gastronomiju.
Energetska Učinkovitost u Kuhinjama
• Optimizacija Kuhinjskih Operacija: Korištenje energetski učinkovitih uređaja, optimizacija procesa kuhanja i hlađenja kako bi se smanjila potrošnja energije.
• Recikliranje Topline: Primjena tehnologija za recikliranje topline iz kuhinjskih uređaja za grijanje prostora ili vode.

Održivo Pakiranje i Dostava

• Ekološki Prihvatljive Ambalaže: Smanjenje upotrebe plastike i prelazak na biorazgradive ili reciklirane materijale za pakiranje i posluživanje hrane.
• Održive Opcije Dostave: Partnerstva s uslugama dostave koje koriste ekološka vozila ili bicikle.

Mjerenje i Praćenje Utjecaja

• Analiza Utroška i Otpada: Praćenje količine kupljene hrane, otpada i potrošnje kako bi se identificirale prilike za smanjenje otpada i povećanje učinkovitosti.
• Izvještavanje i Transparentnost: Redovito izvještavanje o održivim inicijativama i rezultatima, pružajući transparentnost gostima i dionicima.

Izazovi i Rješenja

Izazovi u održivom upravljanju hranom i pićem uključuju dodatne troškove, potrebu za kontinuiranom edukacijom osoblja i gostiju, te prilagodbu na promjenjive tržišne uvjete. Rješenja uključuju inovativno planiranje, korištenje tehnologije za optimizaciju operacija i stvaranje svijesti o dugoročnim koristima održivih praksi.

Inovacije u Pripremi i Posluživanju Hrane

• Upotreba Modernih Tehnologija: Primjena suvremenih tehnika kuhanja i konzervacije hrane koje pomažu u smanjenju otpada.
• Farm-to-Table Koncept: Razvijanje partnerstava s lokalnim farmama i proizvođačima kako bi se gostima pružili svježi i autentični obroci direktno od izvora.

Promicanje Održivog Konzumiranja

• Obrazovni Materijali: Pružanje informacija gostima o održivim izborima i utjecaju njihovih prehrambenih navika na okoliš.
• Događanja i Radionice: Organizacija tematskih večera, degustacija i radionica koje promoviraju održivost, zdravu prehranu i lokalnu gastronomiju.

Energetska Učinkovitost u Kuhinjama

• Optimizacija Kuhinjskih Operacija: Korištenje energetski učinkovitih uređaja, optimizacija procesa kuhanja i hlađenja kako bi se smanjila potrošnja energije.
• Recikliranje Topline: Primjena tehnologija za recikliranje topline iz kuhinjskih uređaja za grijanje prostora ili vode.

Održivo Pakiranje i Dostava

• Ekološki Prihvatljive Ambalaže: Smanjenje upotrebe plastike i prelazak na biorazgradive ili reciklirane materijale za pakiranje i posluživanje hrane.
• Održive Opcije Dostave: Partnerstva s uslugama dostave koje koriste ekološka vozila ili bicikle.

Mjerenje i Praćenje Utjecaja

• Analiza Utroška i Otpada: Praćenje količine kupljene hrane, otpada i potrošnje kako bi se identificirale prilike za smanjenje otpada i povećanje učinkovitosti.
• Izvještavanje i Transparentnost: Redovito izvještavanje o održivim inicijativama i rezultatima, pružajući transparentnost gostima i dionicima.

Izazovi i Rješenja

Izazovi u održivom upravljanju hranom i pićem uključuju dodatne troškove, potrebu za kontinuiranom edukacijom osoblja i gostiju, te prilagodbu na promjenjive tržišne uvjete. Rješenja uključuju inovativno planiranje, korištenje tehnologije za optimizaciju operacija i stvaranje svijesti o dugoročnim koristima održivih praksi.

Zaključak

Održivo upravljanje hranom i pićem ključno je za moderno hotelijerstvo, pružajući ne samo ekološke i ekonomske koristi, već i obogaćujući iskustvo gostiju. Kroz inovativne pristupe, edukaciju i partnerstva, hoteli mogu postići održivost, povećati zadovoljstvo gostiju i postaviti se kao lideri u odgovornom poslovanju.

RECIRCUL8 konferencija

RECIRCUL8 konferencija

Ovog petka pozivamo vas na konferenciju u sklopu projekta RECIRCUL8 - Preporuke za kružno gospodarstvo i upravljanje energijom za hrvatsko hotelijerstvo. Konferencija se održava u hotelu Antunović (dvorana Beethoven B) s otvorenim registriranjem za konferenciju od...

read more

0 comments

Branimir Spajić

Branimir Spajić

Branimir Spajić

Share this post

hrHR