Paneli

 

Prvi panel: Budućnost nutricionizma i biotehničkih znanosti
Drugi panel: Funkcionalni proizvodi u praksi
Treći panel: Prehrana u osnovnim školama
Četvrti panel: Tehnološke inovacije u službi zdravlja i hrane

NUTRICOMM konferencija

2018. godina

Naziv konferencije: Nutricomm 2018.
Lokacija: Avenija Dubrovnik 16, ZICER
Posjećenost:

Predavači

Prvi panel: Budućnost nutricionizma i biotehničkih znanosti

Dr. sc. Želimir Kurtanjek, prof., predavač
Anja Celio-Cega, mag. oec., moderator

Drugi panel: Funkcionalni proizvodi u praksi

Mr. Sc. Branka Magdalenić, dipl. ing. biotehn., predavač
Emir Džanić, mag. med. bioch., moderator

Treći panel: Prehrana u osnovnim školama

Diana Gluhak Spajić, mag. nutr., predavač
Marina Jakšić, mag. nutr., moderator

Drugi panel: Tehnološke inovacije u službi zdravlja i hrane

Doc. dr. sc. Sven Maričić, mag. ing. mech., predavač
Kristian Ravić, mag. oec., moderator
en_GBEN