"U Hrvatskoj se godišnje baci 400.000 tona hrane, a do 2030. godine to moramo prepoloviti" - ističe Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača održala je danas, 06.lipnja 2022. Završnu konferenciju projekta “Moj svijet hrane budućnosti”.
Projekt se provodio u osnovnoj školi Viktorovac u Sisku, a partneri na projektu su bili Upravni odjel Grada Siska za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i icivilno društvo, naša tvrtka RED FORK, udruga “Đeram”iz Petrinje, te “Probion” – udruga studenata Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz Zagreba.

Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a vrijednost projekta je bila 120.000,00 kn.

Projekt se u školi provodio od veljače do lipnja kroz 12 interaktivnih radionica sa učenicima od 5. do 8. razreda. Svaka radionica je imala eduktivni dio na zadanu temu kroz prezentaciju, a nakon toga su učenici uz pomoć studenata iz udruge “Probion” odrađivali vježbe, kroz koje su trebali primjeniti znanje koje su dobili kroz prezentaciju. Poslije svake radionice učenici su anonimno popunjavali upitnike, te smo analizom odgovora napravili rang listu tri najbolja razreda u znanju i dodjelili im pehare kao priznanja.

Peti razredi su učili o slaganju zdravog tanjura, važnosti pijenja vode i štetnosti gaziranih i energetskih pića, te važnosti vježbanja.

Šesti razredi su učili o prehrambenom otpadu, kako sortiramo otpad i štitimo okoliš i kako možemo ponovo iskoristiti hranu.
Sedmi razredi su učili o kalorijama, aditivima u hrani i čitanju deklaracija na hrani.

Osmi razredi su učili o marketinškim trendovima i zdravlju tijela, o reklamiranju hrane i održivom razvoju, te o internet trgovini i korištenju njezinih prednosti.

U anketama su učenici istaknuli da su nešto o tim temama znali, da su im bile zanimljive i velika većina bi htjela više naučiti o tim temama.

Nakon održanih radionica sa Upravnim odjelom grada Siska za obrazovanje kulturu, sport, branitelje i civilno društvo te partnerima na projektu održan je okrugli stol, na kojemu su prezentirani sadržaj i rezultati projekta, te se razgovaralo o mogućnostima nastavka projekta kroz nastavu građanskog odgoja.

Osnovna škola Viktorovac je kroz projekt dobila sprave za vježbanje te 2 profesionalna štapna miksera za spravljanje zdravih obroka.

Nadamo se da će stečena znanja učenici koristiti kako bi njihova budućnost bila bez otpada i stakleničkih plinova, uz obilje vode i zdrave hrane.

Osnovna škola Viktorovac je kroz projekt dobila sprave za vježbanje te 2 profesionalna štapna miksera za spravljanje zdravih obroka.

Nadamo se da će stečena znanja učenici koristiti kako bi njihova budućnost bila bez otpada i stakleničkih plinova, uz obilje vode i zdrave hrane.

en_USEnglish